Grindwinning

Het grinddecreet dat in 1993 van kracht werd, bepaalde het beleid inzake de grindwinning in Vlaanderen. Tevens had dit decreet tot doel de mogelijkheden tot onafhankelijke voorziening van grondstoffen in Vlaanderen ter vervanging van grind te onderzoeken. Studies toonden echter aan dat de continuering van de grindwinning in Vlaanderen van groot belang is!

De huidige grindwinning in Vlaanderen kent een projectmatige aanpak. Het eerste project, genaamd Booien-Veurzen is op 1 maart 2016 van start gegaan en heeft tot doel de waterafvoer van de Maas te verhogen en dus de kans op overstroming te verlagen. Het project heeft een oppervlakte van ca.70 ha en zal ongeveer 4 meter verlaagd worden. Hierbij kwam er meer dan 5 miljoen ton grindspecie vrij.

Het volgende project Elerweerd is eind 2019 aansluitend opgestart. Elerweerd omdat ca. 163 ha en is gelegen tussen Maaseik en Dilsen. Bij de uitvoering van dit project komt meer dan 20 miljoen grind vrij. Als Vlaamse familiale onderneming is Dranaco N.V. rechtstreeks betrokken bij de uitvoering van deze ontginning.

zand