Zeezandwinning

Al sinds 1991 zijn we actief in het ontginnen van zeezand (0-2/0-4). Om het zand te ontginnen maken we gebruik van een sleephopperzuiger, genaamd ARGO 1. Deze gaat op het Belgisch en Nederlands Continentaal Plat het gewenste zand opbaggeren en beschikt over een jaarlijkse productiecapaciteit van ca. 1,2 miljoen ton. Het zand wordt nadien op de sleephopperzuiger zelf uitgezeefd, om vervolgens te worden overgespoten in een binnenschip dat de lading naar de eindbestemming brengt.

Ons zeezand wordt vaak gebruikt als opmengzand voor betoncentrales, asfaltcentrales, maar ook voor sportvelden en drainage is het zeezand een veel gebruikt granulaat.

Dranaco N.V. kan het zeezand ontzilt of niet-ontzilt leveren volgens de wens van de klant. Wij beschikken over de nodige certificaten (BENOR, KIWA, KOMO, BRL,  AFNOR, …) zodat wij altijd het gewenste product onder kwaliteitslabel kunnen leveren.